Nye digitale løsninger

Billett til den digitale reisen

1
Tjenestebeskrivelse

Utviklingen av digitale løsninger går i racerfart. Med våre hender på rattet er du sikret løsninger som både eliminerer problemer og skaper nye muligheter. Har du behov for å møte kundene dine på en bedre måte, forbedre interne prosesser eller skape nye forretningsområder og produkter – da er det Solv som hjelper deg. Hvis den digitale tjenesten du trenger ikke finnes, hva da? Jo, da lager vi den! Med solid kunnskap i bunn tar vi den digitale reisen et steg videre sammen med kunden, ser muligheter, sprenger grenser. Spennende for oss, lønnsomt for deg!

2
Kategorier

Nye forretningsområder

Nye produkter

Utvikling

Digitale tjenester og verktøy

Arkitektur, ytelse og sikkerhet

Integrasjoner

Maskinlæring og AI

2
Kategorier

Bransjekompetanse

 • Offentlig anskaffelse
 • Forsvaret
 • Helsedigitalisering
 • Kommuner
 • Bank og finans
 • Olje & Gas
 • Oljeservice
 • Shipping
 • Akvakultur
 • IT og teknologi
 • Startups
 • Business consulting
 • Landbruksindustri
 • Logistikk og transport

Hovedkompetanse

 • Prosjekt, Produkt og Prosess
 • Endringsledelse
 • Fasilitering- og workshopledelse
 • Strategigjennomføring
 • Tverrfaglige Team
 • Gevinstrealisering
 • Brukeradopsjon

Spisskompetanse

 • Anskaffelse og tilbudsarbeid M & A
 • Energiøkonomisk ekspertise
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Dataanalyse
 • Usikkerhetsanalyser
 • Bærekraft
 • Dokumenthåndtering

Teknologi og metodikk

 • Microsoft Power Platform
 • SharePoint
 • Prosjekt og samhandlingsverktøy
 • LEAN
 • BPMN
 • Prince 2
 • Agile Metoder
3
MØT FOLKENE

Vår dype og brede bransjekompetanse gir oss unike perspektiver som gjør oss i stand til å skreddersy løsningene som løfter deg til nye høyder.

PROSESSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PROSJEKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PRODUKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

ENDRINGSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

FASILITERING OG WORKSHOPLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

STRATEGI-GJENNOMFØRING

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

TVERRFAGLIGE TEAM

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

John Harald Brattåker
leder utvikling

Se hva mer vi kan tilby: