Sterke merkevarer

All kommunikasjon er merkevarebygging

1
Tjenestebeskrivelse

Det viktige er at du bygger opp og ikke ned. En sterk merkevare skapes og vokser gjennom strategiske valg, definerte mål, kjennskap til målgruppen, treffsikre budskap og riktige kanalvalg. Det er ute i markedet slaget står. Den som forteller de gode historiene, som har de klare og troverdige budskapene, vinner. Vi hjelper deg med å utvikle kommunikasjonen som sikrer at det du vil si når fram, blir forstått og fører til handling.

2
Kategorier

Merkevarestrategi

Logo og visuell identitet

Nettsider

Illustrasjon

Animasjon

Kampanjer

Stand-/messemateriell

2
Kategorier

Bransjekompetanse

 • Offentlig anskaffelse
 • Forsvaret
 • Helsedigitalisering
 • Kommuner
 • Bank og finans
 • Olje & Gas
 • Oljeservice
 • Shipping
 • Akvakultur
 • IT og teknologi
 • Startups
 • Business consulting
 • Landbruksindustri
 • Logistikk og transport

Hovedkompetanse

 • Prosjekt, Produkt og Prosess
 • Endringsledelse
 • Fasilitering- og workshopledelse
 • Strategigjennomføring
 • Tverrfaglige Team
 • Gevinstrealisering
 • Brukeradopsjon

Spisskompetanse

 • Anskaffelse og tilbudsarbeid M & A
 • Energiøkonomisk ekspertise
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Dataanalyse
 • Usikkerhetsanalyser
 • Bærekraft
 • Dokumenthåndtering

Teknologi og metodikk

 • Microsoft Power Platform
 • SharePoint
 • Prosjekt og samhandlingsverktøy
 • LEAN
 • BPMN
 • Prince 2
 • Agile Metoder
3
MØT FOLKENE

Vår dype og brede bransjekompetanse gir oss unike perspektiver som gjør oss i stand til å skreddersy løsningene som løfter deg til nye høyder.

PROSESSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PROSJEKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PRODUKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

ENDRINGSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

FASILITERING OG WORKSHOPLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

STRATEGI-GJENNOMFØRING

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

TVERRFAGLIGE TEAM

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Frida Preacher
leder design

Se hva mer vi kan tilby: