Nettløsning for Kakadu: Inkluder alle i det digitale felleskapet!

Kunde
Kakadu
Tjeneste
Gode brukeropplevelser
Nye digitale løsninger
Kloke råd
Lansert
2021
Kakadu er en startup som skal lukke det digitale gapet og hjelpe alle å bruke digitale løsninger og hjelpemidler. Solv har vært med fra idé til løsning og jobber tett sammen med kunden for å la alle ta en mer aktiv del i den digitale hverdagen.
To eldre menn som ler og smiler til hverandre. En av dem holder et nettbrett, det er lagt noen illustrasjonskruseduller på bildet

Tilnærming

Vi fikk bli med fra starten av på å konkretisere hva Kakadu som en digital tjeneste skulle være og bli. Vi jobbet med å spisse verdibudskapet og bruke innsikten Kakadu allerede hadde for å etablere et «roadmap» – for hvordan skulle vi gå fram?

Vi opparbeidet innsikt gjennom dybdeintervjuer og brukerkafeer for hele tiden å sikre at vi jobbet i riktig retning og at problemene vi identifiserte, faktisk ville ha verdi å få løst for brukerne av løsningen.

Vi har jobbet gjennom ulike skisser og prototyper sammen med ekte brukere og hele tiden gjort ting litt bedre. Når vi skulle løse problemet med å bruke digitale løsninger med en annen digital løsning, var det selvfølgelig veldig viktig at vi passet på at denne var lett forståelig for alle.

Resultat

Sluttresultatet en er digital løsning som gir brukere enkle oppskrifter på hvordan de kan utføre ulike oppgaver på nett. Verktøyet er laget med pedagogiske rammer slik at det skal være enkelt for bedrifter å lage innhold som skal hjelpe deres "mindre digitale" brukere.

I tillegg til å bidra med innsiktsarbeid, design og utvikling har vi også gjennom hele prosjektet jobbet med forretningslogikken som ligger bak og sparret med Kakadu om utrullingen av produktet deres.

Veien videre

Første versjon av løsningen er lansert, men egentlig har vi har bare så vidt begynt: I tiden framover vil vi bistå Kakadu med videreutvikling og forbedring av det som allerede finnes. Vi jobber tett sammen med både Kakadu og kundene deres for å passe på at vi stegvis kan bygge opp både selskapet og løsningen. Og enda viktigere: hjelpe dem som sliter digitalt med å lære og bli mer selvstendige på nett.

To eldre mennesker som sitter på en benk med ryggen til. En illustrasjon av en fug er plassert på bildet
Visuelle elementer som er brukt for tjenesten Kakadu