Irene Ekeland

rådgiver

Telefon:
414 19 326

Spisskompetanse

Prosjektledelse
Management Consulting
Prosjektstyring (risk, plan, cost..)
Utredninger, usikkerhetsanalyser
Bred bransjeerfaring: Marin, olje gass, bygg og anlegg, forsvar, IKT++
Prosessledelse

Referanseprosjekter

  • Prosjektleder Elektrifisering av hurtigbåter i Oslofjorden, Norled
  • Prosessleder KS2 Nytt regjeringskvartal, byggetrinn 1, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Analytiker, KS2 EBA Nye ubåter, Forsvarsdepartementet

Irene har 16 års erfaring innenfor tidlig fase-utredninger, operasjonell prosjektstyring og prosjektledelse. Hun har også erfaring i rollene som cost controller, planlegger, prosjektstyringsleder, rådgiver og prosjektleder. Irene har Master of Management og er PRINCE 2-sertifisert. Hun er strukturert, får raskt overblikk over problemstillinger og viktige fokusområde. Hun er opptatt av å levere høy kvalitet og tilføre det lille ekstra.