Digitale verktøy for en sikrere, smartere og grønnere hverdag

Kunde
Norsea
Tjeneste
Gode brukeropplevelser
Nye digitale løsninger
Sterke merkevarer
Kloke råd
Lansert
2020
Er det mulig å kjøre hurtig og samtidig god utvikling av digitale verktøy, som er tilpasset brukerne? Ja, i alle fall når Solv samarbeider med Norsea: På ett år bygde vi seks nye verktøy, som hver for seg gjør hverdagen til de som jobber i Norsea sikrere, smartere og grønnere.
Kvinne med gul jakke som sitter i en truck og ser mot kamera

Utfordringen sett fra kundens ståsted

«Det er viktig for oss i NorSea å ha fokus på jobben som skal gjøres. En mann som har fokus på å kjøre en truck eller kran, har tidligere måttet ta i bruk en app med én funksjon, som én mann har bygd – deretter har det kommet et nytt verktøy, som noen andre har bygd. Og så videre. Resultatet var at vi satt på ekstremt mange digitale plattformer, der alle hadde eget logg-inn, eget passord, mye trykking, mye fram og tilbake. Utfordringen vår da var at vi mistet fokus på det som er viktig: Faktisk å gjøre den operasjonen vi skal gjøre!» sier Arvid Solheim, logistikk-koordinator, truckfører, kranfører med mer i NorSea

Hva vi har bygd sammen

Sammen har vi bygget det vi kaller for NorSea base-app. Vi har begynt å samle de digitale verktøyene i én plattform, der målet er at det skal være enkelt, og man skal bare logge på én plass.

Verktøy 1 – «før jobben-samtale"

Verktøyet vi startet med var "før jobben"-samtale, et verktøy som treffer alle brukerne. Det skal ta kort tid og være enkelt å registrere. I en slik samtale kan det være fra 2 til over 10 brukere involvert. Den enkelte kan nå bekrefte sin deltakelse ved å "tappe" adgangskortet inntil nettbrettet, noe som gjør registreringen superenkel.

Verktøy 2 – Start/stopp jobb

Vi har laget en mer komplisert sak som går på alle ordrene de som er i operasjonen skal få tildelt. Her kan brukeren lese informasjon om jobben, starte på jobben og dele informasjon om jobben tilbake igjen. Vi får dermed en datafangst som sørger for at vi får betalt for det som gjøres.

Verktøy 3 – Inn/utsjekk av kjøretøy

Så har vi lagd en enkel fiks til noe som er viktig hver dag, nemlig kontroll av kjøretøy. Norsea slipper å bruke penn og papir, ting registreres enkelt på et nettbrett. Nå har Norsea god kontroll over status – hva som må fikses og hva som er bra.

Verktøy 4 – "TellUs" avvikssystem

Vi har lansert noe som heter "TellUs". Dette er et rapporteringssystem for hendelser, både positive hendelser og uhell. Her har vi fått en enkel flyt, hvor personer i felten tar opp en digital enhet, logger inn og får opp posisjon. De kan beskrive hva som har skjedd, ta et bilde og få muligheten til å rapportere saken inn i systemet der og da.

Verktøy 5 – "Open Gate"

"Open Gate" er et verktøy som gjør det mulig å åpne en port på avstand slik at en slipper unødvendig stopp/start i en operasjon. Dette effektiviserer operasjonen samtidig som det reduserer klimautslippene. For å ivareta sikkerhet løses dette ved at en ekstern knapp er koblet til nettbrettet som trigger verktøyet. Vi har benyttet "geofence"- teknologi for å begrense området det er mulig å trigge åpning.  

Verktøy 6 – HMSSK

Dette er et verktøy som ivaretar rapporteringskrav knyttet til verne- og sikkerhetsrunder rundt på basene. Det bygger videre på funksjonalitet utviklet i verktøy 4 ("TellUs").

Et utsnitt av de ulike løsningene NorSea og Solv sammen har laget, vist på tre forskjellige nettbrett, på blå bakgrunn

Involvering

"Vi har vært forskjellige mennesker involvert i de ulike modulene som er laget, for hele tiden å involvere dem som faktisk skal bruke verktøyet. Vi har fått med oss de brukerne som hver dag går rundt med nettbrettet i hånden. Vi har hatt med folk fra IT, fra HMS og fra ledelsen – alt for å sikre at vi gjør de riktige investeringene. Men det har hele tiden vært brukerne i fokus" sier Arvid.

"Vi startet på det punktet som treffer flest mulig arbeidere, som treffer alle destinasjonene våre, som var relativt enkelt å bygge, samtidig som det var viktig. Og hos oss var det ingen tvil: «Før jobben-samtale» er noe av det aller viktigste vi gjør. Det er disse to minuttene med prating sammen før man går i gang med en jobb, som gjør at man kommer hel hjem igjen."

Det digitale verktøyet måtte være så enkelt og så smart at det ikke tok fokus fra den egentlige jobben – laste og losse en båt, flytte et lass, faktisk drive logistikk.

"Dette har vært en ny måte å jobbe på for oss. Noen av de vi hadde med i den første sprinten, som Solv kaller det, sa at dette var de skeptiske til, og de var usikre på om de hadde lyst til å være med. Vi satt med penn og papir på dag én, og følte oss litt ukomfortable. Men vi så etter hvert, at det vi tegner, det blir et produkt i appen vår, som gir oss en bedre hverdag. Og det kule er at mange av de som var usikre på om de ville være med på dette i starten, i dag sitter med et kjempe-eierskap og sier "vet du hva, dette er kult"".

"Når vi kjørte den første digitale sprinten, så viste det seg å være en måte å jobbe på som var ekstremt effektiv. Og det å gå inn i etterkant i verktøyet og få oversikt over hva vi faktisk har gjort i dag, det er en mulighet som vi ikke hadde den gang vi kjørte fysiske sprinter."

Arbeidsmetode: Sprints by Solv

En av nøkkelfaktorene for hurtig og god utvikling av digitale verktøy som funker er arbeidsmetoden i dette prosjektet, nemlig Sprints by Solv. En designsprint hjelper med å teste ut idéer på et tidlig stadium før ideene går til et større implementeringsløp. Sammen med NorSea har vi gjort en del av disse sprintene i dette prosjektet – og det har virkelig gitt resultater.  

Sprinten foregår over fire dager, men de viktigste ressursene trenger kun å være med i to dager. De to siste dagene hander det stort sett om produksjon av design/prototype og testing.

Vi starter med problemstillinger som skal løses og tanker man har rundt disse. Det viktigste av alt er å få med de riktige ressursene: De som faktisk skal bruke løsningen, de som vet hvor utfordringene er i det daglige, samt en produkteier som har mandat til å ta beslutninger.

Det er også viktig å ha med:

  • Tekniske ressurser som kan verifisere at ting er gjennomførbart.
  • Forretningsressurser, for å sikre at det vi lager har verdi og henger sammen med kundens langsiktige strategi
  • Designere og fasilitatorer som er kreative og stiller spørsmål for å få mest mulig innsikt i det som er viktigst. Ofte handler det om å trekke de gode tankene ut av diskusjoner underveis.
Fra et møterom hvor det er tusjer og klisterlapper på bordet. På veggene henger det papirark med notater og post-it-lapper med skrift på.

Hvordan forløper en typisk designsprint?

Når du velger å kjøre en designsprint betaler du en sum for å foredle en idé eller et konsept. Når sprinten er ferdig tar man en beslutning: Skal vi gå videre og utvikle denne løsningen? Hvis beslutningen er ja, tar vi konseptet videre til estimering. Det er fornuftig å ha fokus på én ting om gangen heller enn å utvikle et digert produkt fra start av.

Innholdet i en typisk designsprint:

  • Dag 1: Definere problemstillinger – og finne løsninger
  • Dag 2: Velge løsninger å gå videre med, tegne løsningsflyt for hele løpet, få med alt det viktige for å sørge for at opplevelsen blir så god som overhodet mulig
  • Dag 3: Design/prototyping av løsning
  • Dag 4: Testing og justering sammen med produkteier og brukerne

Når et produkt er utviklet, skal det vedlikeholdes, videreutvikles og optimaliseres. Dette bør man planlegge for allerede før man går «live» med et produkt.

Fornøyd kunde

"Folk er positive – fordi de har eierskap til det som er bygd, fordi de har vært med på det selv. Vi ser at hverdagen vår har blitt enklere og vi lever verdiene våre; vi blir mer effektive, vi blir sikrere, smartere og grønnere" avslutter Arvid.

Lenger nede på siden finner du webinaret vi hadde sammen med Norsea, hvor blant andre Arvid forteller om prosjektet og løsningen.

Folk er positive – fordi de har eierskap til det som er bygd, fordi de har vært med på det selv. Vi ser at hverdagen vår har blitt enklere og vi lever verdiene våre; vi blir mer effektive, vi blir sikrere, smartere og grønnere.

Arvid Solheim, produkteier, logistikk-koordinator, truckfører, kranfører med mer i NorSea