Kloke råd

Vi er partnere i digitaliserings- prosesser

1
Tjenestebeskrivelse

Rådgivingsteamet i Solv består av erfarne rådgivere og prosjektledere med ulik bakgrunn, men felles arbeidsmetode: Vi knytter strategi til teknologi og veileder deg mot framtidsvisjonen din med smidighet og handlekraft, med konkrete resultater som mål. Vi nøyer oss ikke med å foreslå endringer, vi er også med på å sikre at de blir realiteter.

2
Kategorier

Forretningsstrategi

Teknologi

Prosjekt-og endringsledelse

Innsikt og analyse

Markedsanalyse

Dataplattform

2
Kategorier

Bransjekompetanse

 • Offentlig anskaffelse
 • Forsvaret
 • Helsedigitalisering
 • Kommuner
 • Bank og finans
 • Olje & Gas
 • Oljeservice
 • Shipping
 • Akvakultur
 • IT og teknologi
 • Startups
 • Business consulting
 • Landbruksindustri
 • Logistikk og transport

Hovedkompetanse

 • Prosjekt, Produkt og Prosess
 • Endringsledelse
 • Fasilitering- og workshopledelse
 • Strategigjennomføring
 • Tverrfaglige Team
 • Gevinstrealisering
 • Brukeradopsjon

Spisskompetanse

 • Anskaffelse og tilbudsarbeid M & A
 • Energiøkonomisk ekspertise
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Dataanalyse
 • Usikkerhetsanalyser
 • Bærekraft
 • Dokumenthåndtering

Teknologi og metodikk

 • Microsoft Power Platform
 • SharePoint
 • Prosjekt og samhandlingsverktøy
 • LEAN
 • BPMN
 • Prince 2
 • Agile Metoder
3
MØT FOLKENE

Vår dype og brede bransjekompetanse gir oss unike perspektiver som gjør oss i stand til å skreddersy løsningene som løfter deg til nye høyder.

PROSESSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PROSJEKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

Irene Ekeland

rådgiver

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

PRODUKTLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

ENDRINGSLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Italo Chirico

leder forretningsrådgivning

CV

FASILITERING OG WORKSHOPLEDELSE

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

STRATEGI-GJENNOMFØRING

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Sveinung Djønne-Stuve

COO & prosjektleder

CV

Bjørnar Andreas Kvinge

rådgiver

CV

TVERRFAGLIGE TEAM

Ingebjørg Serigstad

rådgiver

CV

Birthe Zahl Serigstad

rådgiver

CV

Bjarte Wasmuth

rådgiver

CV

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Italo Chirico
leder forretningsrådgivning

Se hva mer vi kan tilby: