Nofence lanserer virtuelle gjerder Helt usynlig – og helt sant!

Kunde
Nofence
Tjeneste
Kloke råd
Lansert
2022
Glem metallnetting og gjerdestolper – helnorske Nofence AS har utviklet verdens første virtuelle gjerdesystem for beitedyr. «Den største nyvinningen i landbruket siden traktoren», er det blitt sagt.
Fem mennesker utendørs, kledd med Nofence t-skjorter, ser mot kamera

Vi snakker om et landbruk uten fysiske gjerder, men der kyrne, sauene og geitene likevel beiter der de skal: En solcelledrevet klave rundt halsen deres gjør nemlig at de blir varslet når de nærmer seg grensen – først med lyd, deretter med elektriske impulser.

Nofence sin løsning gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. Du kan enkelt følge med på dyras aktivitet og endre beitemønster fra dag til dag. Dette gjør at du kan utnytte beiteområdene mer effektivt, noe som maksimerer energiopptaket i gresset, forhindrer overbeite, frigjør tid og kutter kostnader. Nofence teknologien treffer flere av Parisavtalens bærekraftmål.

Solv er sterkt involvert

Solv har for tiden tre roller i Nofence: VP Operations, VP Sales og Ansvarlig Internkommunikasjon og innholdsproduksjon.

Vi deltar aktivt i strategiarbeid og utarbeidelse av handlingsplan for implementering, kommunikasjon og gjennomføring. Vi samler ansatte i salgsteam og operations til ett team, og bygge en felles kultur. Vi gjennomfører workshops og samlinger for å enes om felles kultur og retning. Vi har ansvar for internkommunikasjon for å forankre strategien i organisasjonen, og vi bistår med organisasjonsutvikling, omstilling og endringsledelse.

Videre er det snakk om å delta aktivt i ledelsen, være medlem i ledergruppen og ha personalansvar; strukturere og strømlinje operasjon for å oppnå målene for strategien; rapportere på aktiviteter og resultater; ha ansvar for finans, budsjett og kostkontroll for de gitte rollene samt for intranett og sosiale medier.