Bilde som representerer Kolumbus

Sanntidsskjerm for Kolumbus - som gir oversikt over nærliggende bussavganger i sanntid.

bakgrunn

Kolumbus AS er et kollektivselskap som har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. De ønsket en løsning for å vise frem alle sine avganger i sanntid.

Kontorbygg med skjerm fra Kolumbus

om løsningen

Løsningen Solv har levert til Kolumbus er nettbasert og heter "Sanntidsskjerm". Tjenesten er gratis og fungerer på alle skjermer med nettilgang.

Selvbetjeningsløsningen gir Kolumbus sine kunder en kjapp måte å opprette en "infoskjerm"-visning for å liste ut Kolumbus sine bussavganger i sanntid.

Brukeren kan selv velge hvilke holdeplasser man ønsker å presentere, og om man ønsker listevisning eller plakatvisning med ulike fargetemaer.

Google Maps er brukt for å presentere holdeplassene i en kartvisning, og for å gjøre det enkelt å velge riktig holdeplass.

Les mer og sett opp din egen sanntidsskjerm på Kolumbus sine nettsider.