Logobilde for Stavanger kommune

Stavanger kommune har fått en nettside som gir kjapp og god informasjon til innbyggerne.

Bakgrunn

Stavanger kommune hadde behov for en ny nettside som ga kjapp og god informasjon om kommunen sine tjenester. Samtidig skulle de nye sidene være tilrettelagt for mobil og nettbrett.

Skjermbilder av nettside

Tilnærming

Prosjektet med å utarbeide de nye nettsidene er gjennomført i samarbeid med Netlife som har utarbeidet konsept, design og informasjonsarkitektur. Senere har Procontra oppdatert designet for nettsiden i henhold til ny visuell profil. Solv har stått for den tekniske implementeringen av løsningen.

Nettsidene utnytter i stor grad åpne data fra Stavanger kommune og andre offentlige instanser for å gi publikum oppdatert informasjon og for å lette arbeidsmengden for redaktører.

De nye nettsidene er laget med fokus på universell utforming, enkelt gjenkjennelig design og lettleste tekster for å øke tilgjengelighet for alle brukergrupper.

De nye nettsidene bruker publiseringsløsningen Episerver og Episerver Find for søk.

Med nye nettsider har Stavanger kommune fått en rekke nye og solide verktøy for samhandling med innbyggerne. Samarbeidet har vært forbilledlig både i planleggingen, lanseringen og videreutviklingen.
Øyvind Berekvam, Kommunikasjonsrådgiver Stavanger kommune
Skjermbilde

Resultat

I løpet av det første året etter lansering, har Stavanger Kommune mottatt over 30 000 tilbakemeldinger gjennom nettsidens tilbakemeldingsmodul - som gjør det enklere for Stavanger Kommune å følge takten til innbyggernes behov.

Vi opplever Solv som en samarbeidspartner som alltid er åpne for nye ideer og løsninger, og som er levende opptatt av å levere både i takt med behovene – og ofte før behovene melder seg.
Øyvind Berekvam, Kommunikasjonsrådgiver Stavanger kommune