Vi bygger apper som dekker dine nåværende og fremtidige forretningsbehov.

app-utvikling

I Helideck har alle flygerne til CHC all informasjon de trenger på en app. Her finner du det du trenger om antall passasjerer på flightenvekt, hvordan vekten skal fordeles i maskinen, vær og vind, flyrute og landingsplassen ute på plattformene. Før appen, var informasjonen printet ut på papir som flygerne hadde med seg i cockpiten.   

For NorSea har vi laget flere apper. Blant dem er Vesseltracker, som gir full oversikt over skipene som opererer på vegne av logistikkselskapets kunder. Status vises på enkle, oversiktlige måter. Verktøyet gir også historiske data du kan bore deg ned i.