Tett samarbeid har gitt «ypperlig» verktøy

26.10.2018

Siden 2013 har Archer og Solv utviklet det som er blitt et av de mest kritiske IT-systemene for oljeserviceselskapet. Geir Rolstad Larssen har vært med siden oppstarten.

- Det har blitt et ypperlig verktøy. Her rapporteres alt operasjonelt som skjer, både offshore og på land. Vi og kundene kan følge operasjonene tett. Det er enkelt å få oversikt, lage rapporter, gjøre tiltak basert på dataene som rapporteres. Det er enkelt å følge opp mot kunder og myndigheter gjennom verktøyet, sier Geir Rolstad Larssen, QHSSE Manager Wireline* i Archer Norge AS.

Det er enkelt å følge opp mot kunder og myndigheter gjennom verktøyet.

Vi møtes på kontoret i Dusavika, følger «sikkerhetskorridoren» merket på betongen, inn i verkstedet som preges av store gule og svarte kontainere. De er fulle med utstyr til brønnoperasjoner rundt om i verden.

Bilde av to mennesker som ser på pc-skjermer

Full oversikt i verkstedet

På veggen lyser Archer-skiltet. Like ved henger de knallgule arbeidsjakkene for dager som er litt kaldere enn i dag.

I «PC-baren» på den ene langsiden lyser skjermene, som står tett i tett. Her logges alt, fra mobilisering av utstyr, hva man jobber med, tilstand på utstyret og shipping. Alt.

- Kan ikke du vise oss hvordan desktopen ser ut, hvordan du bruker verktøyet, sier Geir Rolstad Larssen til en av sine kollegaer.

Bilde som viser arbeidsklær som henger på en knaggrekke

Verktøyet er utviklet av Solv, i tett dialog med Archer siden det første møtet i 2012. I dag brukes Drilling Desktop og Wireline Desktop av rundt 1200 ansatte over hele verden. Det brukes av riggledere, ingeniører, mekanikere og ledelse på alle nivåer.

Utviklet over tid

- Applikasjonene har utviklet seg over tid. Vi får hele tiden relevante endringsønsker fra kollegaer, som Solv utvikler for oss. Her rapporteres det aller meste av det som skjer i operasjonene, som navn på crew offshore, antall timer brukt til de forskjellige jobbene, overtid, observasjoner på materiellet som brukes, forbruk av deler og mye, mye mer, forklarer Siv Iren Måland, portfolio lead i Archer og en av dem som jobber tettest med desktop-løsningene.

Archer hadde en applikasjon som selskapet ønsket å forbedre. Verktøyet var, muligens litt brutalt sagt, utgått på dato.

I desember 2013 lanserte oljeserviceselskapet Drilling Desktop. Kort tid etter ble også Wireline Desktop tatt i bruk.

So far the launch has been an outstanding success.

Kontinuerlig forbedring, folkens

«So far the launch has been an outstanding success and currently NSR Operations are using the solution for daily, weekly and monthly reporting, as well as crew management», skriver IT-avdelingen i Archer i sin nyhetsoversikt for desember 2013.

Ingen dårlig karakterbok, det!

Tilbake til verkstedet i Dusavika, hvor det er blitt fredag ettermiddag - og litt roligere på dekk.

- Verktøyet er glimrende, men det er fremdeles mulig å gjøre det enklere og bedre. Jeg kunne tenkt meg å gjøre flere endringer selv, uten å være avhengig av Solv som mellomledd, sier QHSSE manager Larssen, med det som må være de feteste verneskoene som er å oppdrive.

- Kan være enig i det, samtidig som det er en kjempefordel å ha en samarbeidspartner som kjenner hver minste bit av systemet, som har utviklet det. Husk at dette er skreddersøm, utviklet for å passe våre behov. Da er det ok at endringene må gjøres av Solv, sier Siv Iren Måland med et smil.

Vi i Solv takker for samarbeidet og tilliten som Archer har vist oss i mange år. Vi heier på Archer - og gleder oss til fortsettelsen!

*Hva er wireline, tenker du muligens? Wireline er en teknologi for å senke utstyr eller måleapparater ned i olje- eller gassbrønnene ved hjelp av kabler. Formålet kan være vedlikehold, målinger i reservoaret, eller å løse en fastkjørt borestreng.

Fakta

  • Archer er et globalt oljeserviceselskapet med mer enn 5000 ansatte.
  • Selskapet opererer 45 rigger offshore, 81 rigger onshore.
  • På norsk sokkel har selskapet kontrakter med Equinor, Aker BP, ConocpPhillips og Repsol.
  • John Fredriksen er storeier i Archer, som er et utspring fra Seadrill.