Takk for lidenskapen, Espen!

25.4.2024

Det er jo dette vi vil se mer av, ikke sant!? Lidenskap, skaperglede, samhold, felles fokus. Hvordan får vi det til i et team?

Det er Espen Ingebretsen som spør. Han er senior vice president i Aker Solutions med ansvar for globale operasjoner i Life Cycle. Nå er han på besøk hos oss i Solv og Hike kommunikasjon i egen regi, for å dele sine erfaringer.

- Det handler om folk. Det handler om å drømme stort, om å sette sammen et lag som utfyller hverandre, som vil hverandre vel, som tør utfordre, som er begeistret! Og det handler om kvalitet.

Visste du at 20 prosent elsker jobben sin, 16 prosent misliker jobben sin, mens hele 64 prosent er likegyldige til jobben de har? Det sier i alle fall 2023-utgaven av US Engagement Survey.

Enten du tolker tallene romslig eller bokstavelig, er Espen og vi 100 prosent enige; vi vil ha lidenskap! Ikke likegyldighet.

- Da må vi dele visjon og hensikt, ha klare mål og forventninger til hverandre, gi mandat til å utføre jobben, jobbe sammen, kommunisere effektivt og tydelig – og ha en kultur med psykologisk trygghet i bunn. Da kommer WOW-effektene, sier Espen Ingebretsen.

Du var i alle fall WOW for oss, Espen. Tusen takk for inspirasjonen. Tusen takk for lidenskapen. Tusen takk for at du gav alt da vi fikk låne deg og kunnskapen din!