Slik skal de gjøre oljebransjen grønnere

14.11.2018

På havna hos NorSea i Dusavik lastes tre PSV-er på vei mot Nordsjøen av digre kraner. På kontrollrommet gir et nytt verktøy full oversikt over skipene til havs. NorSea tror på radikal miljøeffekt av big data.

- Ved hjelp av Vesseltracker ser vi hvordan skipene beveger seg til enhver tid, hvilke baser de kommer fra, installasjonene de har vært innom, liggetid på de forskjellige plassene og mye annet. Vi mottar GPS-signaler hvert andre minutt og samler dette i vår database, forteller Mathias Åramnes, ansvarlig for utviklingsprosjektet i NorSea Group, mens han peker mot den store skjermen i kontrollrommet.

Ute på kaien går trucker, kraner og trailere i jevnt tempo. Utstyr for millioner av kroner er lagret i containere, klar til å bli satt i produksjon i Nordsjøen. Kilometere med stålrør i den ene enden av kaiområdet, store tanker med drivstoff og ulike kjemikalier i den andre.

Miljøvennlig og effektivt

I NorSea diskuteres big data og nye måter å vise fakta vi allerede har tilgang til. Hensikten? Mer kunnskap, bedre beslutninger. Konsekvensen er mer miljøvennlig transport for et bedre klima – og mer effektiv transport for bedre lønnsomhet.

Betydelig potensial i å fylle skipsdekkene mer enn i dag.

- Målet innenfor logistikk er alltid å levere varene til riktig tid med riktig kvalitet til mottakerne ute i havet. Samtidig som vi gjør det, ser vi et betydelig potensial til å fylle skipsdekkene mer enn det gjøres i dag, sier Thomas Vang, direktør for operasjon og forbedring i NorSea Group, og snur seg mot skipene som ligger fortøyd.

- Et slikt skip koster omtrent 200.000 kroner dagen å drifte for kundene våre. I gjennomsnitt ligger de til kai på basen 33 prosent av tiden. En stor andel av denne tiden er dødtid. Gjennomsnittlig fyllingsgrad på dekk hittil i 2019 er rundt 50 prosent. Oppsiden av en mer effektiv tidsbruk er betydelig, både miljømessig og økonomisk, fortsetter Vang.

NorSea, med ni baser langs den norske kysten og Equinor som største kunde, har store ambisjoner om å være katalysator for endringer i olje- og gassnæringen. Selskapet har et mål om å drive næringen framover ved å, blant annet, transportere gods fra konkurrerende selskaper på samme skip i enda større grad enn i dag.

Bilde som viser et kontrollrom med mange pc-monitorer og tre personer ved hver sin pult, som monitorerer

Nytt verktøy – full oversikt

I mai tok logistikkselskapet i bruk Vesseltracker. Verktøyet gir full oversikt over skipene som opererer på vegne av NorSeas kunder. Status vises på enkle, oversiktelige måter. Verktøyet gir også historiske data du kan bore deg ned i.

NorSea vil mer.

Neste steg er å få Vesseltracker til å foreslå forbedringer.

- Neste steg – som er like rundt hjørnet - er å få Vesseltracker til å foreslå hva som er mest gunstig å gjøre, basert på historiske data og maskinlæring, og komme med forslag til forbedringer. Eksempler kan være optimal kombinasjon av fart og derav drivstofforbruk på skipene, forslag om å slå sammen transportruter, forslag om hvordan vi kan utnytte kapasiteten bedre, forklarer Thomas Vang.

Bilde som viser baasen til Norsea med containere,skip, biler med mer

Selskapet er en viktig leverandør til olje- og gassnæringen. NorSea har store kunder innen fornybar energi, Forsvaret er også stor kunde. Kravene til miljøvennlige løsninger og kontinuerlige forbedringer på området gjelder alle bransjene.

Det har skjedd et enormt miljøskifte i bransjen, spesielt de siste halvannet til to årene.

- Det har skjedd et enormt skifte, spesielt de siste halvannet til to årene med stort fokus på blant annet Co2-utslipp, bruk av landstrøm, for å nevne noe. Vi tror at verktøy som Vesseltracker vil gi store effekter når vi ser tydelige mønstre i måten vi opererer og tar grep deretter. Vi har store forventninger til de neste stegene, sier Thomas Vang.

Vesseltracker er utviklet av Solv på vegne av NorSea Group.

Fakta

  • Norsea Group ble etablert i 1965 og tilbyr integrerte logistikkløsninger.
  • Gruppen opererer ni baser langs den norske kysten – i tillegg til baser i Danmark og UK.
  • Wilh. Wilhelmsen, en global gruppe innen maritim industri grunnlagt i 1861, er majoritets-aksjonær i NorSea, med 75 prosent aksjeandel.
  • Wilhelmsen har verdens største maritime nettverk, med tilstedeværelse på over 2200 lokasjoner globalt.