Nye koster for Attende

4.12.2018

Hva gjør du når IT-ansvarlig slutter? De fleste lyser ut stillingen og ansetter en ny person, men det ville ikke Arna Smistad gjøre. I stedet leide hun inn eksperthjelp og endret store deler av IT-strategien.

- Min første refleks var å lyse ut stillingen på ny, få en ny person på plass. Samtidig hadde jeg ikke helt ro for at det var det riktige å gjøre. Jeg hadde en følelse av at vi jobbet for tungvint. Derfor trengte jeg en dyktig sparringpartner til å se oss i kortene, sier Arna Smistad, administrerende direktør i Attende på Forus.

I fabrikklokalet er det full aktivitet. En gjeng med kvinner og menn sitter rundt et bord og pakker Hentekalenderen 2020 i plastposer for Stavanger kommune. Rundt svingen jobbes det med stativer i metall for Stavanger Universitetssykehus. Lengst inni lokalet lages det mat, blant annet den glimrende pommes friten til Hekkan Burger.

Bedriften Smistad leder er enestående med sine rundt 310 ansatte. Det er ikke et særlig spesielt antall, men folkene i Attende er det. Enestående.

Trengte en dyktig sparringpartner til å se oss i kortene utenfra.
Bilde som viser mennesker som sitter i et møte
Italo Chirico (t.h.) har jobbet tett med ledergruppen i Attende for å meisle ut nye prosesser. (foto: Stephan Wetaas)

Trengte hjelp til analyse

Endringene denne artikkelen handler om, gjelder i hovedsak personer som jobber med administrasjon og ledelse. Attende er nemlig midt i en overgang til å jobbe mer digitalt.

Fikk kartlegging og analyse av kompetanse, verktøy og underleverandører på IT-området.

- Vi trengte hjelp til å kartlegge hva vi har av verktøy og systemer, til å kartlegge kompetanse i egen organisasjon og hos leverandører på IT-området. Vi ønsket å analysere behovene våre, og få klare anbefalinger på veien videre, forklarer Smistad.

Derfor ble Solv engasjert.

- Vi har analysert prosessene i Attende, kuttet ledd, plassert eierskap til data og ansvar der det hører hjemme, gjort arbeidsflyten enklere. Hvis prosessene er gode, trenger ikke Attende egne IT-folk. Vi har gått gjennom verktøyene og fått på plass dyktige administratorer og superbrukere på alle systemer vi har kartlagt, forklarer Italo Chirico, som har lang erfaring med tilsvarende jobber, blant annet i Archer og Fabricom.

Mennesker som sitter rundt et bord og arbeider med post
Her er noen av de fine folka som jobber i pakkeavdelingen. (foto: Stephan Wetaas)

Du har toalett, men ikke rørlegger..

Office 365, Sharepoint og andre skyløsninger gjør at mange selskaper har mindre behov for egne IT-folk enn tidligere.

- Det er mulig at bildet halter litt, men du har ikke en egen rørlegger selv om du har toalett i huset … Og hvorfor skal ansvaret for printeren ligge hos IT? Alle kan jo ringe til Canon hvis det er problemer med skriveren, sier Chirico og humrer litt over eksempelet.

Italo har gitt tydelige råd og uvurderlig støtte som gir trygghet til valgene vi gjør.

Bedre prosesser, ny struktur

- Jeg er utrolig fornøyd med jobben som er gjort. Italo viste raskt at han skjønner organisasjonen vår, i kombinasjon med veldig god forretningsforståelse. Han har gjort en solid kartlegging av nåsituasjon, kommet med tydelige råd og vært en uvurderlig støtte, forklarer Smistad, som fortsetter:

- Vi har jobbet for tungvint på IT-området. Jeg har store forventninger til effekten av nye, bedre prosesser, ny struktur for eierskap, tydeligere roller og forventning til rollene som samarbeidet vårt har gitt.

Trenger selskapet ditt et blikk utenfra - og tydelige råd for veien videre? Da vil Solv gjerne hjelpe deg!

Ta kontakt med Morten Nessler / morten.nessler@solv.no / 90210300) eller Italo Chirico / italo.chirico@solv.no / 93017327