Fem steg til kontinuerlig forbedring

28.6.2024

Hvordan bedre starte dagen – og uken – enn å snakke om motivasjon? Nylig gjorde Ingebjørg Serigstad, senior forretningsrådgiver i Solv, akkurat det. Sammen med en fin gjeng i Helse Stavanger IKT! Hun både inspirerte og satte i gang noen tankeprosesser i rommet.

Forespørselen fra Cato Heimvik, IKT-sjef ved avdeling for informasjonssystemer i Helse Stavanger var omtrent sånn: «Vi ønsker å lære mer om kontinuerlig forbedring med vekt på egenutvikling». For en gruppe som jobber i administrative roller, var det ønskelig med perspektiver på hvordan hver enkelt kan jobbe med egenutvikling.

Vi har alltid endret oss

– Å endre seg er ikke nytt. Det er bare enda viktigere nå enn før. Med en verden som stadig er i utvikling, ny teknologi og generelt høyere tempo er endring essensielt. Endring kan være så mye. Den kan være pålagt og den kan være frivillig, sa Ingebjørg Serigstad, rådgiver i Solv.

Hvordan du jobber for å forbedre deg selv – og teamet – kan gjøres på utallige måter. Kanskje er det ved å innføre et nytt rammeverk, kompetanseheving eller nye målsetninger. Det er også viktig å jobbe systematisk over tid for at det skal gi resultater.

Hvilke rammer mener Ingebjørg må være på plass når vi snakker om endring?

1. Verdier: Et felles verdisett som alle ansatte kan kjenne seg igjen i. I Solv lever vi etter verdiene våre: Entusiasme, lagspill og integritet.

2. Kultur: Det må være en kultur for å vise endring. Det kan for eksempel være å gi hverandre tilbakemeldinger, som er med å drive hverandre framover.

3. Lederstøtte: Ansatte trenger støtte fra leder i form av prioritering, tid og tilgjengelighet.

4. Trygghet: En grunnleggende faktor som det er viktig at alle involverte kjenner på og opplever.

5. Motivasjon: Det må komme innenfra! Det er da du lykkes, får fart og kjenner på endorfinene.

Flytte et helt sykehus

Helse Stavanger står overfor en stor endring i tiden som kommer. «Vi skal faktisk flytte et helt sykehus» ble det sagt i rommet. Det er jammen sant!

– Det er ikke bygget i seg selv som utgjør sykehuset. Det er innholdet, og folkene som jobber der. Her skal nye samarbeid iverksettes på tvers av fagfelt. Det hele er en endringsprosess som tar tid, sa Cato Heimvik, IKT-sjef ved Helse Stavanger.

Finn en struktur som passer!

I arbeidet med kontinuerlig forbedring er det viktig å finne struktur som passer for nettopp deres team. Husk at målene må henge sammen med den strategiske retningen dere skal levere mot. Sist, men ikke minst: Husk å feire seire og juster underveis.

Avslutningsvis var det stor begeistring og mange fine refleksjoner i rommet. Tilbakemelding fra oppdragsgiver selv lot seg ikke vente på:

– Ingebjørg utfordret oss på en annen måte enn jeg hadde tenkt. På en bedre måte, faktisk! Hun har virkelig inspirert oss, og gitt oss noen vennlige påminnelser som gruppen vår hadde godt av.

Tusen takk for invitasjonen, Cato og fine folk i Helse Stavanger IKT!

Ingebjørg Serigstad, senior forretningsrådgiver i Solv og Cato Heimvik, IKT-sjef ved Helse Stavanger