Bjørnar sørger for enklere rapportering

11.6.2024

Bjørnar Andreas Kvinge har det siste 1,5 året ledet et stort digitaliseringsprosjekt i Offshore Norge, som utvikler en ny løsning for å gi myndighetene nødvendige prognoser.

– Det store målet er å få alle til å trekke i samme retning. Vi ønsker en løsning som skaper verdi for store og små selskaper, og for myndighetene. Skal vi få til en vellykket digitalisering, må vi evne å se forbi dagens etablerte praksis og lage en fremtidsrettet løsning der data blir tilgjengelig for nye formål. Vi trenger et godt fundament for videre forenklinger i rapportering og bruk. Disse dataene er tross alt verdt mye for mange, forklarer Bjørnar Andreas Kvinge, rådgiver i Solv.

Den nye løsningen skal gjøre det enklere for oljeselskaper å rapportere prognoser til myndighetene. Når løsningen er klar, vil Sokkeldirektoratet be alle selskaper som driver på norsk sokkel om å ta løsningen i bruk. Da blir all rapportering samlet på ett sted, og arbeidet blir lettere for alle involverte. Samtidig som sikkerheten til viktige kommersielle data enhver tid vil være ivaretatt.

Løsningen som er brukt fram til i dag er Excel-basert. Det betyr at store, tunge regneark erstattes. Når vi lanserer den nye løsningen, blir det et stort løft for bransjen. Mange vil få en enklere hverdag. Data vil få høyere kvalitet, og bli lettere tilgjengelig for nye formål og analyser.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt! Min viktigste oppgave er å sørge for at alle involverte blir sett og hørt gjennom hele prosessen slik at det vi dekker behovene som myndighetene har, samtidig som vi evner å høste gevinster for petroleumsvirksomheten, sier Bjørnar.